Jaaroverzicht 2021

De CPNB nu | De campagnes van 2021

Een boek kan zoveel doen, lezen verrijkt je leven. Stichting CPNB zet zich 365 dagen per jaar in om Nederlanders méér te laten lezen, kopen en lenen. In dit jaaroverzicht lees je meer over de boekenmarkt in alweer een bewogen coronajaar, over de campagnes voor boekhandel, bibliotheek en uitgeverij, over de organisatie en samenwerkingsverbanden ter bevordering van lezen en boekbezit.

Voorwoord

Leeslust aanwakkeren is als dansen: eerst aansluiten, dan ombuigen

Terwijl ik op een mooie zomeravond dit voorwoord schrijf, heb ik net het fijne bericht op Boekblad gelezen ‘Consument is meer blijven lezen’. In 2020 én 2021 las 33% van de Nederlanders dagelijks in een boek, tegenover 27% voor de coronacrisis. De helft van de consumenten koopt nieuwe boeken doorgaans in de fysieke boekwinkel. De helft van de bevolking komt weleens in de bieb. 30% van die bezoekers leent daar maandelijks of vaker een boek.

Bovenstaande feiten, met dank aan KVB Boekwerk, vergeten we weleens in onze dagelijkse bezigheden. Het gaat eigenlijk best goed. En dat mag ook gezegd worden. Met dank aan de inspanningen van alle spelers in die prachtige keten van maker tot boekhandel en bibliotheek. Tuurlijk, het kan altijd beter. En daar werken diezelfde spelers ook iedere dag keihard aan. Inclusief de CPNB. ‘Krachten bundelen’ doopten we 2021 niet voor niets. En die krachten hadden we nodig, want 2021 was (wederom) een enerverend jaar met twee lockdowns, een Boekenweek in de zomer maar ook met een boekenmarkt die groeit.

De CPNB heeft als missie ‘heel Nederland te laten lezen’ of de leeslust aanwakkeren zoals ik het zelf graag noem. Het is ons daarbij om het even wat je leest (een roman, een thriller of een biografie), hoe je leest (folio, audio, e-boek) en waar je je boek aanschaft (boekhandel, bibliotheek, streaming), zolang het maar geen illegale downloads zijn.

Onze missie is nooit af. Die twee derde van de Nederlanders die nog niet dagelijks een boek lezen, daar zetten we onze zinnen op. Gedrag veranderen is net als dansen: eerst aansluiten, dan ombuigen. Daar gaan we in 2022 en verder weer met heel veel plezier mee door.

Juli 2022
Eveline Aendekerk
Directeur CPNB

De CPNB en de boekenmarkt

Krachten bundelen voor het boek

Het leven van mensen verrijken door ze meer te laten lezen – dat is waar de CPNB voor staat. In het tweede coronajaar groeide de boekenmarkt opnieuw en zijn méér mensen gaan lezen. Toch verlieten minder boeken de bibliotheek en boekhandel in de straat. Krachten bundelen was meer dan ooit nodig voor de collectieve promotie van het boek.

Impact van de pandemie

De inspanningen van de CPNB kregen in 2021 als motto ‘Krachten bundelen’. Na een onzeker eerste coronajaar in 2020 was collectieve inspanning van het boekenvak meer dan ooit nodig. Ook 2021 begon namelijk pittig: eind 2020 ging Nederland opnieuw in een lockdown die duurde tot maar liefst half april. Pas toen kon de fysieke boekhandel weer volledig open.

Ook de CPNB-campagnes werden geraakt door de aanhoudende pandemie. Zo moest de Boekenweek worden verschoven naar de zomer.

Om niet alle geplande media verloren te laten gaan, werd op de oorspronkelijke datum in maart Het voorwoord van de Boekenweek gelanceerd. Corona leidde ook tot nieuwe campagnes: met steun van het hele boekenvak begon 2021 met een doorvertaling van #ikleesthuis, opgevolgd door een zeer succesvolle campagne #steunjeboekhandel. Ten slotte werd de lezer in april bewust gemaakt van #deboekhandelisweeropen.

Opleving tussen lockdowns in

Tussen mei en eind november zagen we een opvallende ontwikkeling in de boekenmarkt. Zowel het fysieke als het online verkoopkanaal behaalde afzetplussen ten opzichte van eerdere jaren. De achterstand die de fysieke boekhandel had opgelopen werd daarmee steeds kleiner. In deze periode werden 6% meer boeken verkocht via het fysieke verkoopkanaal ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en 9% meer boeken dan in 2020.

Lees meerLees minder

Uiteindelijk is er toch weer sprake geweest van krimp bij het fysieke verkoopkanaal, mede door een nieuwe lockdown eind 2021. Terwijl de totale markt voor het tweede jaar op rij een afzetstijging doormaakte (+5%) en zelfs het hoogste afzetcijfer sinds 2012 behaalde, daalde de afzet in de fysieke boekhandel met 7%.

Uitleningen blijven dalen

Ook bibliotheken werden getroffen door de beperkingen die eind 2020 ingingen. Bezoekers moesten tot de tweede helft van mei wachten op heropening. De lockdown trof bibliotheken op alle vlakken, ook als het om uitleningen gaat. Volgens een inschatting van Stichting Leenrecht werden in 2021 10% minder fysieke (luister)boeken uitgeleend ten opzichte van 2020.

In 2020 daalden de uitleningen al met 25%. Daar staat tegenover dat in 2021 een kleine groei (+0,6%) zichtbaar was in het aantal uitleningen van e-boeken via de online Bibliotheek. In totaal werden er bijna 5,64 miljoen e-boeken geleend (papieren boeken: circa 38 miljoen).

Overname lezerscommunity Hebban

‘Krachten bundelen’ slaat ook op het samengaan van Stichting CPNB met Hebban. Sinds januari 2021 is Hebban, de grootste lezerscommunity van Nederland, onderdeel van de CPNB en daarmee van het collectieve boekenvak.

Met Hebban.nl, dat in korte tijd al veel lezers aan zich heeft weten te binden, als onderdeel van de CPNB kan het boekenvak de Nederlandse lezer nog beter bereiken en inspireren om meer boeken te kopen, lenen en lezen.

Meer lezers lezen meer

In 2020 zagen we middels onderzoek in opdracht van CPNB en KVB/SMB dat de coronacrisis impact leek te hebben op ons leesgedrag. Onderzoek gepubliceerd door KVB Boekwerk vult ons beeld aan: lezers zijn niet alleen meer gaan lezen, er zijn ook meer lezers bijgekomen. Analyse van paneldata die tussen 2017 en 2021 is verzameld laat zien dat het aandeel Nederlanders dat in hun vrije tijd leest in 2020 en 2021 is gestegen van 65% naar 75%.

Deze conclusie geldt óók voor jongere Nederlanders (15-24 jaar). Onder deze groep steeg het aandeel lezers van 47% in 2019 naar 68% in 2021. Een bemoedigend resultaat gezien de aandacht die sinds het verschijnen van het laatste PISA-rapport in 2020 is uitgegaan naar leesbevordering onder jongeren.

Eén succesvol initiatief om jongeren weer aan het lezen te krijgen was het door de Leescoalitie en NBD Biblion opgezette Readification, waarbij spelers van de game Assassin’s Creed Valhalla werden aangemoedigd om te lezen. Het project Readification won vele prijzen.

Leesbevordering op school kreeg uiteraard ook de nodige aandacht. In opdracht van KVB/SMB ondervroeg GfK onderwijsprofessionals in het primair en voortgezet onderwijs. Onderwijsprofessionals blijken zeer betrokken bij leesbevordering, maar missen tijd en middelen, zeker in het voortgezet onderwijs. In het kader van het Leesoffensief – zie hieronder – helpen wij een handje door middel van een nieuw onderwijsplatform en verbeterde lessen bij onze grootste campagnes.

Vier prioriteiten

Het jaarthema ‘Krachten bundelen’ stond in het teken van vier aandachtsgebieden voor de organisatie en missie van de CPNB:

1. Impact op de lezer maken
In 2021 moet impact op lees-, koop- en leengedrag voor alle zeven merken van de CPNB aangetoond zijn. Dat doel is gerealiseerd. Met behulp van kritieke prestatie-indicatoren is het effect op lezen, kopen en lenen onderzocht en aangetoond.

2. Collectieve kracht tonen
Dit aandachtsgebied bestond uit vier onderdelen en is deels gerealiseerd:

 • Klanttevredenheid vergroten: veel is goed gegaan, maar de verbetering van het bestel- en uitleveringsproces blijft ook in 2022 aandachtspunt.
 • Participatiegraad en bestellingen stabiel: dit doel is gerealiseerd; voor het eerst in drie jaar zit er groei in de oplagen van alle CPNB uitgaven.
 • Nieuw convenant: er is een tijdelijk convenant voor 2022 overeengekomen; per juli 2022 is het nieuwe contract met KBb, VOB en GAU in werking getreden.
 • Integratie Hebban: deels gerealiseerd; integratie binnen de CPNB gaat naar wens maar is vertraagd door corona en thuiswerken, maar draagvlak onder de boekhandel blijft een aandachtspunt.

3. Actief meedoen aan Leesoffensief
De Leescoalitie, waarvan CPNB medeoprichter is, luidde in oktober 2020 de noodklok over de staat van ontlezing in het land. De CPNB ging in 2021 het offensief aan door de vernieuwing van het onderwijsplatform, door lesinhoudelijke vernieuwingen en door een gerichte communicatiestrategie voor het onderwijs.

4. Voldoende middelen
Voor een gezonde bedrijfsvoering en collectieve boekpromotie is het halen van sponsor- en fondsenwervingstargets noodzakelijk. Dat lukte deels: de huidige partners NS, NBD Biblion en McDonald’s bleven aan boord, maar mede vanwege corona werd de doelstelling voor nieuwe sponsoren niet gehaald.

Uitdagingen voor 2022 en verder

In de eerste zes maanden van 2022 zien we dat de boekenmarkt nog steeds groei vertoont: de totale boekenmarkt is in afzet 8% groter dan in dezelfde periode in 2021. Toch staat het boekenvak de komende jaren voor drie in het oog springende uitdagingen: naast de eerder gesignaleerde ontlezing onder de jeugd zien we een gestage groei van de anderstalige boekenmarkt en een steeds groter afzetaandeel van het online verkoopkanaal ten opzichte van het fysieke verkoopkanaal.

In 2021 was het afzetaandeel (totale markt, incl. anderstalig) van het online verkoopkanaal voor het eerst groter dan het afzetaandeel van het offline verkoopkanaal: 51% (online) versus 49% (offline). Voor het eerste werden dus meer boeken via de webwinkel dan via de stenen boekhandel verkocht. Deze verhouding is in 2022 vooralsnog ongewijzigd. Met het oog op de diversiteit van de makers en het literair klimaat houden wij de balans tussen online en offline verkoop nauwlettend in de gaten.

Dé grote uitdaging voor 2022 – en daar voorbij – is om samen (meer) lezers betrokken en geïnspireerd te houden. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de meerwaarde van het Nederlandstalige boek. De markt voor anderstalige boeken, in overgrote meerderheid Engelstalig, groeit immers fors. De afzet van anderstalige boeken groeide in 2021 met 28%. Op de totale boekenmarkt had het anderstalige boek in 2021 een aandeel van 17%, 6 procentpunten hoger dan vijf jaar geleden – een trend die vooral lijkt te worden aangejaagd door jongvolwassenen, de lezers van de toekomst …

Deze ontwikkelingen stimuleren ons vol enthousiasme het Nederlandstalige boek onder de aandacht van de lezer te brengen. Zo blijven wij ook de komende jaren de krachten bundelen voor een sterk boekenvak en een gezonde leeslust.

CPNB in vogelvlucht

365 dagen inspiratie

De campagnes van 2021

Er is een boek voor iedereen. De CPNB biedt daarom het hele jaar inspiratie voor de lezer. Laat je inspireren door de terugblik op onze campagnes, merken, evenementen, bekroningen, uitgaven en marketingactiviteiten in 2021.

De Bestseller 60

De Bestseller 60

Lees meerLees minder
 • Geen campagne in de strikte zin van het woord, wel een jaar lang inspiratie voor lezers: de bestverkochte boeken van de week.
 • CPNB stelt De Bestseller 60 samen op basis van verkoopgegevens van meer dan 900 Nederlandse boekwinkels.
 • Verzameld door KVB-SMB / GfK en betreft de verkoopperiode van maandag tot en met zondag.
 • Elke woensdag is de nieuwe versie te vinden op debestseller60.nl.
 • Media geven graag aandacht aan opvallende stijgers.
 • In het najaar van 2021 werd de website vernieuwd en van een facelift voorzien.

CPNB Top 100 en Gouden Boeken

Lees meerLees minder
 • Bekendmaking marktcijfers 2021 en de CPNB Top 100 bestverkochte en meest uitgeleende boeken van 2021, op 27 januari 2022 middels online talkshow in samenwerking met KVB Boekwerk.
 • Lezers kochten 43 miljoen boeken.
 • Totale boekenmarkt groeide: afzet steeg met 5%, omzet 8%.
 • Verkoop via fysieke winkel kromp door lockdowns: afzet -7%, omzet -5%.
 • Leden openbare bibliotheek leenden 38 miljoen boeken (10% minder).
 • De zevende zus van Lucinda Riley (Xander Uitgevers) was met 300.000 exx. het bestverkochte boek.
 • De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin (KokBoekencentrum), stond op 2 met 234.000 verkochte exx. (tevens bestverkochte kinderboek van 2021).
 • Top 100 op basis van verkoopgegevens van retailers die onderzoeksbureau GfK verzamelde i.o.v. Stichting Marktonderzoek Boekenvak en KVB Boekwerk.
 • Voor de tweede keer op rij was het meest uitgeleend De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (De Correspondent): 35.000 exx.
 • Uitleningen op basis van data verschaft door Stichting Leenrecht (papieren boeken) en KB (e-boeken).
 • Veel Gouden Boeken (200.000 exx. verkochte exemplaren volwassen boeken, 75.000 exx. voor kinderboeken) zijn in 2021 uitgereikt: Simpel van Yotam Ottolenghi (Fontaine); `t Hooge Nest van Roxane van Iperen (Lebowski); Jamie’s Italië en Jamie in 30 minuten van Jamie Oliver (Kosmos); Het pauperparadijs van Suzanna Jansen (Balans).
 • Bij de kinderboeken werden voor het eerst drie Gouden Boeken tegelijkertijd uitgereikt aan één auteur: Paul van Loon met Weerwolfnachtbaan, SuperDolfje en Dolfje Weerwolfje (Leopold). Alfabet van Charlotte Dematons (Hoogland & Van Klaveren) kreeg ook een Gouden Boek.
 • Platina Boek (350.000 verkochte exemplaren) voor De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (De Correspondent) en De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin (Kokboekencentrum).
 • Diamanten Boek (500.000 verkochte exx.) voor De zeven zussen (deel 1) van Lucinda Riley.
 • Bekijk de CPNB Top 100 bestverkocht en meest uitgeleend.
 • Lezerscommunity hebban.nl en haar redactie maken sinds januari 2021 deel uit van de activiteiten van de CPNB.
 • Meteen werd het platform het middelpunt van de #steunjeboekhandel-campagne met onder meer de succesvolle tiplijsten van boekverkopers en hun persoonlijke ‘verhalen in coronatijd’.
 • Met het noodgedwongen verplaatsen van de Boekenweek organiseerde de redactie van Hebban samen met het Boekenweek-campagneteam Het voorwoord van de Boekenweek om de leemte die in maart ontstond op te vullen met een uitgebreid contentprogramma.
 • In de zomer werd een nieuwe functionaliteit gelanceerd om boekverkopers en hun (potentiële) klanten met elkaar in contact te brengen. Zo’n elfduizend actieve leden kozen hun favoriete boekhandel of volgen één of meerdere boekhandels op het platform.
 • In mei kreeg de Hebban 1000 een nieuwe nummer 1: Schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón werd verkozen tot mooiste boek aller tijden.
 • De tweede editie van de Hebban Thrillerprijs werd gewonnen door de Vlaamse thrillerschrijver Toni Coppers en de Hebban Debuutprijs 2021 werd uitgereikt aan de jonge debutant Simone Atangana Bekono, voor haar roman Confrontaties.
 • Door corona werd ook de campagne Zomerlezen voor een groot deel online ingevuld. Van juni tot en met augustus stond Hebban in het teken van verschillende themaweken (van spanning tot regenboog, van sport tot klimaat).
 • Er waren publieksverkiezingen voor de Regenboog 100 (voor mooiste queerboeken) en de Grote Vriendelijke 100 (voor mooiste jeugdboeken, in samenwerking met de Grote Vriendelijke Podcast).
 • De Camino van Anya Niewierra werd in december verkozen tot de Hebban Favoriet van 2021.
 • De Hebban Reading Challenge haalde een recordaantal deelnemers: 17.364 lezers lazen elk gemiddeld 22 boeken in Nederland.
 • Hebban telde in 2021 ruim 7 miljoen bezoekers, bijna 23 miljoen impressies en 789.981 gelezen boeken. Er kwamen 22.818 nieuwe leden bij. De Hebban Boekenapp werd door meer dan 48.000 lezers gebruikt.
Poëzie - het hele jaar door

zomer 2020 t/m zomer 2021

Poëzie - het hele jaar door

Lees meerLees minder
 • Vanaf 2021 stopte CPNB met de organisatie van de Poëzieweek; deze is overgenomen door het Poëziecentrum Vlaanderen en de Poëzietafel.
 • Sindsdien verwerkte CPNB poëzie in eigen campagnes om het bereik voor het genre te vergroten.
 • Start in zomer 2020 met het Zomerlezengedicht ‘Tot bloei!’ van Elfie Tromp, voorgedragen in radioprogramma De Taalstaat (ca 239.000 luisteraars).
 • Koos Meinderts schreef ‘In de bieb staan tijdmachines’, speciaal voor de Kinderboekenweek; het gedicht is verspreid in het lespakket en via Boomerang.
 • Bij Nederland Leest met het thema Kleine geschiedenis, grote verhalen kozen twee ambassadeurs van de campagne, Hans Goedkoop en Alfred Birney, ieder een bestaand gedicht. ‘Spookje’ van J.C. van Schagen en ‘In afwachting van de barbaren’ door K.P. Kaváfis (vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf) werden via socials verspreid.
 • ‘Herkansing’ was de titel van het Nieuwsjaarsgedicht dat Charlotte Van den Broeck speciaal voor de CPNB en haar relaties schreef.
 • Boekenweek 2021: Babs Gons schreef het Boekenweekgedicht ‘Polyglot’; gepubliceerd in dagblad Trouw (000 ex) en tv-optreden door Gons: de uitzending De Vooravond (gemiddeld tussen 850.000 en 1 miljoen kijkers). Verdere verspreiding o.a. via linnen Boekenweektas en Boomerang.
 • Twee gedichten voor de lange zomermaanden: een nieuw gedicht door Babs Gons (verspreid via Boomerang) en een gedicht van uit het rijke oeuvre van Hugo Claus (linnen tas).
 • Mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Van Beuningen Peterich Fonds.
#steunjeboekhandel

14 januari t/m 28 februari en 26 april t/m 2 mei

#steunjeboekhandel

Lees meerLees minder
 • Tijdens persconferentie op 12 januari kondigde kabinet verlenging van de lockdownmaatregelen aan.
 • 14 januari startte CPNB #Steunjeboekhandel met een urgente oproep aan alle lezende Nederlanders om hun favoriete boekhandel door de lockdown heen te helpen.
 • Boodschap: de boekhandel is dicht maar voor jou zijn we open!
 • Paginagrote advertenties in De Telegraaf, AD, de Volkskrant, Het Parool en Trouw, online advertenties en radiospotjes, ingesproken door Adriaan van Dis, Roxane van Iperen, Simone van der Vlugt en Tommy Wieringa.
 • Uitgevers hebben veel van hun auteurs bereid gevonden een filmpje te maken met dezelfde boodschap.
 • Mediaoffensief is afgetrapt op Radio 1 met Simone van der Vlugt en André Stikkers (Boekhandel Heinen).
 • Auteurs publiceerden een open brief aan alle lezers en de Tweede Kamer.
 • Actie met aangepaste profielfoto op sociale media werd massaal door boekenvakkers opgepakt, evenals de socialemediacampagne over ‘bestsellers’.
 • In een online gesprek (21 januari) met Koning Willem-Alexander en boekenvakkers zegt ons staatshoofd ‘Laten we zorgen dat het vuur niet dooft.’
 • KBb, GAU, CB en Letterenfonds maakten de campagne mogelijk.
 • De campagne in december werd door de invoering van een lockdown bijgestuurd met de boodschap ‘Mogen we weer op je rekenen’ en #steunjeboekhandel, via krantenadvertenties, tv- en radiospotjes en sociale media.
 • Op 28 april mocht de boekhandel weer open.
 • De campagne kreeg een vervolg, een mediacampagne online, op de radio en paginagroot in de landelijke dagbladen.
 • Twaalf schrijvers openen in twaalf provincies hun favoriete lokale boekhandel.
 • Ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.
De nationale Voorleesdagen 2021

22 januari t/m 13 februari

De Nationale Voorleesdagen

Lees meerLees minder
 • Kernboodschap van de campagne bleef Voorlezen maakt je leuker!
 • De Nationale Voorleesdagen is een initiatief van Stichting Lezen.
 • Comité vakspecialisten koos Prentenboek Top 10 met de beste voorleesboeken.
 • Coco kan het! van Loes Riphagen (Gottmer) is Prentenboek van het Jaar.
 • Door lockdownmaatregelen bleven veel kinderen thuis, boekhandel en bibliotheek waren gesloten; De Nationale Voorleesdagen zijn daarom met twee weken verlengd (tot 13 februari).
 • Reclamespot uitgezonden rondom het NOS Journaal van 20.00 uur en via adverteren twee weken verspreid onder jonge ouders op websites van Kek Mama en Ouders van nu.
 • Door Squla maakten 40.000 kinderen middels quizzen en 10.000 ouders middels nieuwsbrieven kennis met de Prentenboek Top 10.
 • Extra knutseltips rondom het Prentenboek van het Jaar Coco kan het! gratis online aangeboden.
 • Oplage mini-editie met vingerpoppetje (winkelprijs € 5,25) was 35.119 exx. (2% stijging).
 • Vanwege de sluiting van de boekhandel kende de verkoop een enorme daling van 84% (t/m week 9) en 10% minder afzet tijdens de campagneweek dan in 2020.
 • Het Nationale Voorleesontbijt op 20 januari vond vooral online plaats; H.K.H. Prinses Laurentien las voor bij het AVROTROS-programma Zin in Zappelin (NPO 3) aan 25 kinderen die via een live-verbinding aanwezig waren. In de doelgroep 13+ hebben in totaal 30.000 mensen gekeken, in de doelgroep 6+ 43.000.
 • Scholen en bibliotheken kochten 41.568 Voorleesknuffels in (+15%); Gottmer bestelde 20.000 exx.
 • Speciale partner dit jaar was verzekeringsmaatschappij a.s.r. die als maatschappelijk partner van FC Utrecht aandacht vroeg voor het belang van voorlezen, o.a. via digitale boekbesprekingen.
 • De Nationale Voorleesdagen heeft groot effect: driekwart van de ouders die de campagne zagen en een kinderboek in huis haalde, zegt dat de Voorleesdagen hierop van invloed was.
Geef meer met een boek

Valentijnsdag, Moeder- en Vaderdag, Sinterklaas en Kerst

Geef meer met een boek

Lees meerLees minder
 • Cadeaucampagne ‘Geef meer met een boek’, campagne om het boek als een persoonlijk cadeau met grote meerwaarde te promoten.
 • Gehouden met Valentijnsdag, Moeder- en Vaderdag, Sinterklaas en Kerst.
 • Iedere campagne met boekentips in verschillende thema’s en met ambassadeurs die boek promoten als cadeau.
 • Vanwege corona ook #winkelslimkoopoptijd ingevoerd om drukte te spreiden.
 • Hiervoor werd vanaf 1 november het geschenkboek De jaloezieman van Jo Nesbø (vertaald door Annelies de Vroom) ingezet, oorspronkelijk bedoeld als Zomerlezengeschenk, maar door de verschuiving van de Boekenweek naar de zomer ingezet als aftrap van start van de cadeaucampagne.
 • De jaloezieman kreeg je cadeau bij € 15 aan Nederlandstalige boeken.
 • Papieren oplage steeg met 15% naar 375.350 en oplage e-geschenk was 11.728.
 • Jo Nesbø kwam speciaal over vanuit Noorwegen voor een korte tournee, die begon op BorderKitchen in Den Haag.
 • In aanloop naar Sinterklaas en Kerst werden cadeaugevers extra aangemoedigd door Hebban met boekentips op geefmeermeteenboek.nl.
 • De campagne in december werd door de invoering van een lockdown bijgestuurd met de boodschap ‘Mogen we weer op je rekenen’ en #steunjeboekhandel, via krantenadvertenties, tv- en radiospotjes en sociale media.
 • Afzet met Moederdag kende stijging, mede door heropening fysieke boekwinkels en de release van De zevende zus; Vaderdag kende lichte daling.
 • 7% stijging in afzet en 10% stijging in omzet kinderboeken in de week voor en de week van Sinterklaas.
 • 43% stijging in afzet en omzet fictie en non-fictie in de week voor en de week van Kerst. Door de lockdown eind 2020 is het verschil tussen de twee edities groot.
 • Bereik feestdagen: via ingekochte media en online marketing miljoenen Nederlanders.
 • Met kerst ook campagne op de radio.
 • Onderzoek onder cadeaukopers Sint en Kerst: rondom Sinterklaas zag 25% van de ouders met een kind jonger dan 10 jaar de campagne, met Kerst zag 19% van de Nederlandse consumenten de campagne.
 • Boek zowel met Sint als Kerst in top 5 meest overwogen cadeaus.
 • De impact die de campagne had op cadeaukopers die campagne zagen én boek als cadeau aanschaften is vergelijkbaar met de editie 2021.
Kinderjury 2021

3 maart t/m 23 juni

Kinderjury

Lees meerLees minder
 • Leesweken van 3 maart t/m 9 mei: kinderen lezen boeken uit Leeslijst 6 t/m 9 jaar of Leeslijst 10 t/m 12 jaar.
 • Negen ‘leesbeesten’ van het Kinderboekenweek Leesteam riepen hun leeftijdgenootjes op te gaan lezen en daarna te stemmen.
 • Stemweek van 10 t/m 16 mei: op 10 mei trapten de Leesteamleden Tess Rademaker en Xiao Song Broers af met radio-interviews op respectievelijk Omroep Zeeland en RTV Utrecht; NOS Jeugdjournaal besteedde in de avonduitzending van 10 mei aandacht aan de Stemweek.
 • 714 kinderen brachten hun stem uit; bijna een verdubbeling (+84%) t.o.v. 2020.
 • Amira uit het Leesteam deed mee aan De Waanzinnige Podcast; communicatiekanalen van dit programma zijn ingezet voor promotie van de Kinderjury.
 • Via Facebookpagina Kinderboekenweek maakte de populaire presentator Ridder van Kooten de winnaars bekend (23 juni).
 • Publieksprijs 6-9 jaar: De Zoete Zusjes zoeken een schat (Kosmos) van Hanneke de Zoete.
 • Winnaar Publieksprijs 10-12 jaar: Het leven van een Loser: Totaal gesloopt (De Fontein) van Jeff Kinney, vertaald door Hanneke Majoor.
 • De BiebBoys Joran Floor, Kees Meulendijks en Petra Mackenbach zijn verkozen tot NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar.
 • Leuke stemprikkel: win je lengte in boeken: Jisung Koo (7 jaar) was de gelukkige winnaar en zij mocht in haar woonplaats Hilversum boeken uitzoeken bij Boekhandel Voorhoeve.
 • Ingekochte media in hart van doelgroep: Kinderjury-quiz in Tina en een advertorial in Zo Zit Dat.
 • Partners zijn de Bibliotheek op school (Kinderjury is vast onderdeel in landelijke actieprogramma), NBD Biblion (naamgevend sponsor van de prijs Jeugdspecialist van het Jaar) en de Koninklijke Bibliotheek (promoten van digitaal lezen onder de jeugd).
 • Educatie kreeg financiële ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Lezen (vanuit het programma Kunst van Lezen).
 • Kidsweek was mediapartner.

6 t/m 14 maart

Het voorwoord van de Boekenweek

Lees meerLees minder
 • Een unicum in de geschiedenis: de Boekenweek werd verplaatst naar de zomer vanwege coronamaatregelen. Bibliotheken waren gesloten en bij boekhandels kon alleen op afspraak worden gekocht.
 • Van 6 t/m 14 maart geen Boekenweek, wel een week vol boeken – ook vanwege de reeds geplande perspublicaties zoals het AD Boekenweekmagazine – onder de titel ‘Het voorwoord van de Boekenweek’.
 • Veel schrijversoptredens afgelast, soms online gehouden.
 • Ook het Boekenbal en de vrijreizendag van hoofdsponsor NS gingen niet door.
 • Aftrap Het voorwoord met publicatie in Trouw van het Boekenweekgedicht ‘Polyglot’ van Babs Gons over het thema ‘Tweestrijd’.
 • Gevolgd door De Vooravond, een speciale tv-uitzending over boeken met auteurs in de schouwburg in Amsterdam (1,7 miljoen kijkers).
 • Tijdens Het voorwoord was er een groot online literair programma in De Kleine Komedie.
 • Van 8 t/m 12 maart stonden vijf Nederlandse schrijvers centraal in het nieuwe boekenprogramma Eus’ Boekenclub.
 • Tal van activiteiten en inspirerende boeken bij lezerscommunity Hebban.nl.
 • Voortzetting van #steunjeboekhandel en #koopnueenboek: CPNB riep iedereen op zijn/haar favoriete boekhandel te blijven steunen.
 • Klanten konden speciaal gemaakte linnen tas aanschaffen, in vier verschillende versies: met quotes/prenten van Ilja Leonard Pfeijffer, Jan Wolkers, Ellen Deckwitz en Fokke & Sukke (€ 9,99 per stuk).
 • Het voorwoord werd financieel ondersteund door CB, CPNB, GAU, LIRA fonds, Nederlands Letterenfonds en KBb.
Boekenweek

29 mei t/m 6 juni

Boekenweek

Lees meerLees minder
 • Vanaf 29 mei t/m zondag 6 juni was de officiële Boekenweek. Maar om de drukte in de winkels te spreiden vanwege coronamaatregelen waren het Boekenweekgeschenk Wat wij zagen van Hanna Bervoets en het Boekenweekessay De genocidefax van Roxane van Iperen de hele maand juni beschikbaar.
 • Startschot met uitreiking eerste exemplaren door demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur in Boekhandel Stumpel (Purmerend).
 • Oplage geschenk: 627.650 exx. naar Nederland – voor het eerst sinds 2015 een stijging (6%), 13.800 exx. naar Vlaanderen, 18.139 downloads (4% stijging).
 • Voor het vierde jaar een Friese vertaling: 2.260 exx. Totale oplage: 661.849 exx.
 • Oplage essay: 73.600 exx naar Nederland (8% stijging), 1.520 exx. naar Vlaanderen en 604 downloads, totale oplage: 75.724 exx.
 • Babs Gons schreef het Boekenweekgedicht ‘Polyglot’ over het thema ‘Tweestrijd’, gepubliceerd in Trouw tijdens Het voorwoord van de Boekenweek in maart (zie hierboven); verspreid tijdens de Boekenweek via 100.000 Boomerang-ansichtkaarten.
 • AD Boekenweekmagazine in samenwerking met DPG Media voor het vierde jaar met een bereik van zo’n 3,2 miljoen lezers, uitgeleverd tijdens Het voorwoord (zie hierboven): totale oplage is 52.400 (daling van 31%); bereik van circa 3,2 miljoen lezers.
 • 20-jarig jubileum van NS als sponsor van de Boekenweek; reizigers kregen digitaal de 20 Boekenweekgeschenken van 2001-2020 gratis aangeboden dankzij medewerking van alle auteurs en uitgeverijen.
 • Bereik op sociale media meer dan verdubbeld: via Facebook, Instagram en Insta Stories 1.958.000 impressies; mediabereik tv-spotje ca 3,5 miljoen kijkers in doelgroep 25-67 jaar oud; mediabereik free publicity circa 47 miljoen contacten, vergelijkbaar met het bereik tijdens Het voorwoord.
 • Consumentenonderzoek toont aan dat een derde van de personen die de campagne zagen én een boek in huis haalden, in hun keuze werd beïnvloed door de campagne.
 • Dubbeluitgave met 4 en 5 mei-voordrachten voor € 5 in de boekwinkel, oplage 5.146 exx.
 • 100 exx. van het boekje-met-twee-voorkanten naar bibliotheken.
 • Oorspronkelijk zou Abdelkader Benali de 4 mei-voordracht houden maar hij gaf de opdracht terug na commotie over vroegere uitlatingen van hem in de media. Roxane van Iperen nam zijn plaats over.
 • 5 mei-lezing door Denker des Vaderlands Daan Roovers.
 • De Koninklijke Bibliotheek verzorgde een lijst met actuele titels en klassiekers bij het thema van 2021 ‘na 75 jaar vrijheid’.
 • Samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Readification

21 mei

Readification

Lees meerLees minder
 • Leescoalitie (waar CPNB onderdeel van uitmaakt) i.s.m. NBD Biblion zet pilot Readification op (21 mei t/m 12 juni). Doel om te onderzoeken of jongeren vanaf 15 jaar via gaming geïnspireerd kunnen worden om meer te gaan lezen. Of zij deze nieuwe leeservaring als stimulerend ervaren.
 • Twee speciale verhalen geschreven door Ronald Giphart en Margje Woodrow, aansluitend bij game Assassin’s Creed Valhalla. Deze Verborgen Verhalen zijn verrijkt met audio, visuals en bewegend beeld uit de game, te lezen in de Ubisoft Special-app.
 • Onderzoeksresultaten GfK zijn goed: meerderheid van de ondervraagde jongeren verwacht meer van dit soort verhalen te gaan lezen wanneer die op deze manier worden aangeboden.
 • 4 op de 10 jongeren zegt door de verhalen gestimuleerd te worden meer te gaan lezen, online of op papier (34%).
 • Samenwerking met 2Basics en internationale gameontwikkelaar Ubisoft.
 • Met hulp van youtuber Jordan ‘JorRaptor’ van Andel en zijn populaire YouTube-kanaal (650.000 abonnees) over games.
 • Niet eerder werd de populaire gamewereld op deze schaal betrokken bij het enthousiasmeren van jongeren om te lezen.
 • In november won Readification een LEFfie Award, de prijs voor marketingcommunicatie-cases met lef en impact.
 • Begin 2022 volgden twee Sponsorringen, een bronzen Esprix, een gouden AMMA en een SAN accent in de categorie Smart Idea.
 • Een vervolg op Readification in 2022-2023 is in voorbereiding.
Zomerlezen

juni, juli en augustus

Zomerlezen

Lees meerLees minder
 • Coronamaatregelen hadden impact op vakantieplannen, campagneboodschap werd aangepast naar ‘Ga op reis in een boek’.
 • Hebban organiseerde De Week van het Spannende Boek, de aftrap van Zomerlezen.
 • In Bibliotheek Neude werden de winnaars van de Nederlandse Thrillerprijzen (Hebban Thrillerprijs, Gouden Strop, Schaduwprijs, Zilveren Strop) bekend.
 • De Vlaamse auteur Toni Coppers won de Hebban Thrillerprijs met
 • Hebban volgde met themaweken vol boekentips: De Oranje Week (sportzomer), De Lekker Lezen Weken in juli, De Regenboog Week met de Regenboog Top 100 i.s.m. Gaykrant; gevolgd door De Groene Week (culinaire, klimaat- en natuurboeken).
 • Hebban sloot met De Boekhandel Tiendaagse de themaweken af.
 • Treinreizigers kregen zomerse boekentips via Spoor van NS (oplage: 1,3 miljoen exemplaren).
 • Abricampagne met QR-code die verwijst naar boekentips in boekhandel en bibliotheek.
 • Online campagne ‘Op reis in een boek’.
 • Bereik free publicity is circa 15,3 miljoen contactmomenten; bereik betaalde online marketing 6,1 miljoen, 43.000 clicks naar de boekentips op Hebban.
 • Bereik betaalde online marketingcampagnes scoort 3% lager.
 • Organisch bereik via Facebook en Insta is bijna 2,6 miljoen impressies.
 • € 5 korting op de Top 12 Zomerboeken met kortingspasje op de cover van LINDA. #204, oplage 260.000 magazines; 2.160 LINDA.-bonnen werden ingeleverd (iets meer dan een halvering van 2020); dalende trend zet door.
 • Impactonderzoek gaf aan dat de koppeling tussen lezen, zomer en vakantie zeer sterk blijft. Een derde van de kopers en leners zei dat een vakantie een impuls is om naar boekwinkel of bibliotheek te gaan. Gemiddeld 14% van de consumenten zag de Zomerlezencampagne; meer dan 2/5 van de personen die een boek lazen of luisterden én de campagne kenden was positief beïnvloed.
 • Aandacht voor poëzie tijdens zomerlezen, met het gedicht ‘Zomer’ van Hugo Claus gedrukt op linnen zomertasjes en het Zomerlezengedicht ‘Perseïden’ van Ingmar Heytze, verspreid via 100.000 Boomerangkaarten met verwijzing naar boekhandel en bibliotheek.
Gouden Griffel

22 juni en 5 oktober

Griffels en Penselen

Lees meerLees minder
 • De best geschreven kinderboeken werden bekroond met een Griffel, de mooist geïllustreerde met een Penseel.
 • 22 juni maakte de CPNB de Zilveren Griffels (11) en Penselen (8) in diverse categorieën bekend evenals Vlag en Wimpels (27).
 • Juryleden trokken door het land om de auteurs en illustratoren te verrassen; sommige bekendmakingen waren via Zoom.
 • Griffeljury: Daniël Albering, Jörgen Apperloo, Kim Blackburn, Thomas Hardie , Eline Rottier, Ed Tan (voorzitter) en Joan Windzak.
 • Penseeljury: Peggy Brandon (voorzitter), Kirsten König, Joke Linders, Peter van Rossum en Ilona van Tuinen.
 • Gouden Griffel voor Gozert van Pieter Koolwijk met illustraties van Linde Faas (Lemniscaat); kreeg veel media-aandacht en deed het goed in De Bestseller 60.
 • Gouden Penseel voor Hele verhalen voor een halve soldaat (Uitgeverij Querido), geïllustreerd door Ludwig Volbeda en geschreven door Benny Lindelauf.
 • Het was nog spannend in verband met coronamaatregelen maar het kon: beide prijzen waren uitgereikt bij de feestelijke Gouden Kinderboekenborrel aan de vooravond van de Kinderboekenweek op 5 oktober!
 • Illustrator Charlotte Dematons weigerde de Vlag en Wimpel voor haar boek Alfabet; haars inziens is dit een aanmoedigingsprijs die voor getalenteerde nieuwkomers bedoeld is.
 • In 2021 bestonden de Griffels 50 jaar en dit werd gevierd samen met het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum: passend bij het thema ‘Worden wat je wil’ ontdekten kinderen in deze installatie op speelse wijze hoe ze de schrijver kunnen worden van een Griffel-winnend boek.
 • Daarnaast waren vanaf 6 oktober de originele prenten van de winnaars van de Zilveren Penselen én het Gouden Penseel te zien in het museum.
 • De Illustratie Biënnale organiseerde De kracht van illustratie! Deze expositie rondom de acht boeken die een Zilveren Penseel 2021 wonnen, reisde langs acht bibliotheken.
Boekenweek van Jongeren

17 t/m 26 september

Boekenweek van Jongeren

Lees meerLees minder

 

 • Jongeren van 15+ zijn betrokken bij hun eigen campagne die in 2021 daardoor van naam veranderde: Boeken van
 • De campagne is voor en door jongeren en beoogt meer leesplezier bij de doelgroep, via school én via de vrije tijd.
 • Korteverhalenbundel 3PAK gratis verspreid in oplage van 115.520 exx. (stijging van 14% t.o.v. 2020).
 • Daarin verhalen van Khalid Boudou, Splinter Chabot en graphicnovelmaker Aimée de Jongh.
 • Digitale versie beschikbaar via de Jeugdbibliotheek en luisterboek via Stortytel.
 • 3PAK-auteurs waren te gast bij het Boekenbal voor jongeren in Alkmaar met 1.000 leerlingen, georganiseerd door de middelbare school PCC Oosterhout.
 • Literatour i.s.m. de Schrijverscentrale voor het eerst georganiseerd in februari. Deze periode is gunstig voor docenten en nu kon de leerkracht tijdens de campagne in september in gesprek gaan met leerlingen over welke auteur zij graag willen uitnodigen in februari.
 • In totaal zijn circa 6.100 leerlingen bereikt op (v)mbo, havo en vwo (in 2020: 10.400 leerlingen); vanwege coronamaatregelen was de animo in het onderwijs beduidend lager.
 • Deelnemende scholen kregen pakketten met boeken van de deelnemende auteurs voor de schoolbibliotheek, aangeboden door De Versterking.
 • Vanaf de Boekenweek in september t/m Literatour in februari plaatste Hebban interviews met de Literatour-auteurs, de vragen zijn gesteld door de jongerenjury Best Boek voor Jongeren.
 • Op 24 mei maakte de vakjury tien kanshebbers op de titel Beste Boek voor Jongeren bekend. Opvallend is het ‘frisse eigentijdse geluid’ bij de ingezonden boeken.
 • De jongerenjury heeft twee influencers in de doelgroep: Books and Paris en The Reading Twins. Met zijn zevenen bepaalden zij de winnaars: in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig Confrontaties van Simone Atangana Bekono (Lebowski) die een verkooppiek kende.
 • In de categorie Vertaald wint Stilte heeft een eigen stem Ruta Sepetys en vertaler Aleid van Eekelen-Benders (Luitingh-Sijthoff), bekendgemaakt door influencer Nura via haar Instagramaccount.
 • De nominaties kregen aandacht via de Jeugdbibliotheekpagina van de KB.
 • NBD Biblion maakte een leeslijst met tips, een mooie vorm van ontzorging van de (school)bibliotheek omdat deze de boeken makkelijk en snel kon bestellen. Docenten en scholieren konden samenvattingen van de nominaties en winnaars vinden in de NBD Biblion uittrekseldatabase. NBD verzorgde ook lessuggesties.
 • 75 BoekenBoost-pakketten geleverd aan bibliotheken op middelbare scholen, mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
 • Het totale bereik via de eigen socialemediakanalen bedroeg tijdens de campagne circa 3,7 miljoen (159% stijging t.o.v. 2020); apart hiervan haalde de campagnetrailer meer dan 3 miljoen views; via webnieuws en print media is een cumulatief bereik van 12,7 miljoen contactmomenten gerealiseerd, de ondergrens voor de behaalde mediawaarde komt uit op € 351.279.
 • Boekenweek van Jongeren 2021 georganiseerd door Stichting CPNB, Stichting Lezen en de Schrijverscentrale. Partners: NBD Biblion, de lesmethode Talent van Malmberg, CJP, het Nederlands Letterenfonds, Stichting De Versterking, Fonds 21, VriendenLoterij, Koninklijke Bibliotheek en GAU.
Kinderboekenweek

6 t/m 17 oktober

Kinderboekenweek

Lees meerLees minder
 • Basisschool De Molenwiek in Haarlem opende officieel de 67e Kinderboekenweek, met enthousiaste leerlingen, Kinderboekenweekauteurs Bette Westera en Mark Janssen, de kersverse winnaar van de Gouden Griffel, Pieter Koolwijk, en Joke van Leeuwen die het Kinderboekenweekgedicht schreef.
 • Kinderen voor Kinderen zette het evenement luister bij met de nieuwe single Worden wat je wil aanhakend bij het thema van de Kinderboekenweek (geschreven door Mark Haayema).
 • Voorleesconducteur John Piqué maakte het gezelschap compleet.
 • Een nieuw Kinderboekenweek Leesteam ging met de Kinderboekenweek 2021 aan de slag.
 • Kinderboekenweekgeschenk Tiril en de toverdrank van Bette Westera, oplage 332.585 (+2%). exx.
 • Voor de allerkleinsten het Prentenboek van de Kinderboekenweek: Dromer van Mark Janssen, te koop voor € 7,25, oplage 31.375 (-21%) exx.
 • Nieuwe Kinderboekenweekcommercial op tv.
 • Nieuw: de Makkelijk lezen-lijst, speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden (groep 5&6 en 7&8) met korte lestips.
 • Kinderboekenweekgedicht in lesmateriaal opgenomen en verspreid via 100.000 Boomerang ansichtkaarten.
 • Vertraging levering pakketten vanwege wereldwijd tekort aan karton (en papier).
 • 75 BoekenBoost-pakketten met 20 thematitels voor de schoolbibliotheek in 75 basisscholen, mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
 • Online lessen in samenwerking met Malmberg, Zwijsen, Prowise, Squla en Schooltv.
 • In samenwerking met de Grote Vriendelijke Podcast organiseerde Hebban een verkiezing (17 oktober t/m 7 november) die een toplijst van favoriete kinderboeken aller tijden opleverde: De Grote Vriendelijke 100! met op 1 Lampje van Annet Schaap (Querido).
 • NS promootte de Kinderboekenweek via sociale media en beeldschermen in treinen.
 • NBD Biblion ontwikkelde drie mooie Bibendo-games.
 • McDonald’s gaf 177.000 boekjes weg via hun Happy Meals.
 • Campagne zorgde voor een flinke stijging in afzet van kinderboeken: 61% hoger in vergelijking met de gemiddelde weekafzet in de maand ervoor; tijdens de Kinderboekenweek 2021 waren er 4% meer kinderboeken verkocht dan in 2020.
 • Eerste consumentenonderzoek na afloop van de Kinderboekenweek toonde een positieve impact op het lees-, koop- én leengedrag van ouders en verzorgers: meer dan de helft van de ouders die iets over de Kinderboekenweek hoorden en een leesactiviteit ondernamen rondom de campagneperiode is beïnvloed door de campagne; 60% die iets over de Kinderboekenweek zag en een boek in huis haalde werd in hun keuze beïnvloed door de campagne.
 • Hoofdsponsor NS deelde voorleesvideo’s van voorleesconducteur John Piqué en boekentips voor in de trein via sociale media en website.
 • Conducteurs, machinisten en servicemedewerkers lazen voor aan circa 2.000 basisschoolkinderen; hoofdconducteur Els Quax deed dit zelfs in gebarentaal aan dove of slechthorende kinderen op basisschool Kentalis Signis in Amsterdam.
NS Publieksprijs

20 oktober t/m 17 november

NS Publieksprijs

Lees meerLees minder
 • Bekendste prijs voor een boek en grootste publieksprijs in Nederland.
 • Zes bestverkochte boeken (1 juli 2020 tot 1 juli 2021) plus één vrije publiekskeuze streden om de titel Boek van het Jaar.
 • Drie schrijvers waren niet eerder genomineerd: Jan Dijkgraaf, Lale Gül, en Maike Meijer. Drie schrijvers die meer dan één keer genomineerd zijn: Saskia Noort, Hendrik Groen en Michel van Egmond (genomineerd met Antoinnette Scheulderman).
 • Bekendmaking nominaties op 20 oktober bij Khalid & Sophie op NPO 1.
 • Vervolgens schoven de genomineerde auteurs of ambassadeurs aan bij Tijd voor MAX op NPO1.
 • NS Publieksprijs Leesclub kende 20 uitverkoren enthousiaste lezers, zij gingen met de trein op pad om de schrijvers in het echt te spreken en te bevragen. Vastgelegd op video en gedeeld via netwerk leden en dat van de NS Publieksprijs. Er waren dit jaar weer duizenden aanmeldingen voor de Leesclub.
 • Publiek maakte kans op een jaar lang gratis boeken en gratis reizen met de trein.
 • NS-activatie via het online ‘uitdelen’ van miniboekjes met leesfragmenten; 55.000 exemplaren zijn gedrukt en verspreid via bibliotheek en boekhandel.
 • Recordaantal van 210.130 stemmen (159.905 in 2020).
 • Bekendmaking op 17 november in M, door presentator Margriet van der Linden.
 • In de vrijekeuzecategorie kreeg het boek Ziek gelukkig van Ruud ten Wolde veruit de meeste stemmen.
 • Alle nominaties maakten een afzetstijging mee tijdens de hele campagne: gemiddeld kregen nominaties meer dan een verdriedubbeling van de weekafzet.
 • De ondergrens voor het bereik via free publicity bedroeg bijna 69 miljoen contactmomenten; de ondergrens voor free publicity mediawaarde bedroeg € 1.005.502.
 • Consumentenonderzoek toonde dat de prijs in verhouding tot andere boekenprijzen veel impact had op koop en leengedrag. Vooral de zichtbaarheid van de campagne (o.a. op tv) was belangrijk: in 2021 zag bijna 40% de campagne. Bijna een vijfde van de stemmers las het boek nadat zij hun stem uitbrachten (!). Ook lezers die niet stemmen werden aangezet om boeken in huis te halen.
 • NS is hoofdsponsor.

1 t/m 30 november

Nederland Leest

Lees meerLees minder
 • ‘Eén boek, duizend gesprekken’ is de pay-off van de grootste leesbevorderingscampagne van Nederland in de bibliotheek.
 • Actueel thema: Over de grens: met een boek kun je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten.
 • Een boodschap met een speciale lading in coronatijden waarin je vooral binnen moest blijven.
 • Bibliotheken waren tijdens de campagne twee weken verplicht gesloten, sommige activiteiten werden afgeblazen. De campagne liep daarom door tot medio december.
 • Geschenkboek De wandelaar van Adriaan van Dis in 223.810 (+4%) verspreid onder leden en bezoekers van de bibliotheek, inclusief nawoord van Margot Dijkgraaf.
 • Ook een editie voor het voortgezet onderwijs, oplage 11.040 exx.
 • Aftrap door Adriaan van Dis in Khalid & Sophie op NPO 1.
 • Abdelkader Benali schreef speciaal het gedicht ‘El Viajero zegt: Nee!’ en koos vier gedichten die via sociale media zijn verspreid. Benali’s gedicht is gedeeld via 160.000 Boomerang-kaarten (en via het tv-programma Tijd voor Max 1,5 miljoen kijkers).
 • Grootlettereditie in 7.312 exx. met steun van Fonds XL en Vereniging Onbeperkt Lezen.
 • Twee edities voor het onderwijs: Nederland Leest Junior met geschenkboek Katvis van Tjibbe Veldkamp, oplage 97.276 exx. voor groep 7 en 8 basisonderwijs en groep 1 en 2 vmbo (+13%).
 • Juniorboek in samenwerking met de Bibliotheek op school; online lesmateriaal mede mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen.
 • Tweede schooleditie: bibliotheken bestelden De wandelaar ook voor bovenbouw middelbare scholen.
 • Nieuw was de editie De wandelaar in makkelijke taal voor iedereen die (nog) niet zo sterk is in lezen, samenwerking met Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en gefinancierd door de Leescoalitie; oplage 9.570 exx.
 • Samen met Probiblio is geëvalueerd: een meerderheid van de bibliotheekleden en medewerkers waren positief over het geschenk én thema.
 • 11 mio contactmomenten bij free publicity; minimaal € 398.014 mediawaarde.
 • In samenwerking met Bindinc is in een aantal TV-gidsen branded content in de vorm van een interview met Adriaan van Dis verschenen, brutobereik bijna 800.000 65-plussers; in MAX Magazine een advertentie, oplage 215.000, bereik bijna 600.000 60 plussers op socialemediakanalen CPNB verdrievoudiging van bereik (2,5 mio impressies).
 • Via betaalde online marketing een bereik van 5,2 mio impressies.
Kookboekenweek

5 t/m 14 november

Kookboekenweek

Lees meerLees minder
 • ‘Haalbaar voor de thuischef’ oordeelde de vakjury over Het Gouden Kookboek, de juryprijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kookboek: Het Kookboek van Seppe Nobels (Uitgeverij Lannoo).
 • Bekendmaking en uitreiking in restaurant Droog in Amsterdam.
 • Juryleden: Nadia Zerouali (voorzitter), Jonneke de Zeeuw, Bart van Aken, Sarriel Taus en Anke Hermkes.
 • Sinds de coronacrisis hebben kookboeken een afzetboost doorgemaakt.
 • Tijdens Kookboekenweek lag de afzet van het genre 1% hoger t.o.v. 2020, de omzet +3%.
 • Het Kookboek kent een zeer licht winnaarseffect na bekendmaking, shortlist niet direct.
 • Online bereik is door inzet van betaalde campagnes en partnerships, zoals TikTokker en influencer Soraya Riem, verzesvoudigd naar 3,9 miljoen impressies.
 • Mediabereik: meer dan 21 miljoen contactmomenten en minimaal € 637.297 aan mediawaarde.

Samenwerkingen

Leesbevordering doe je samen

De CPNB promoot de kracht van lezen en boeken niet in haar eentje. Voor extra slagkracht was er ook in 2021 onontbeerlijke steun van sponsoren en partners in het veld van leesbevordering.

Sinds Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa werd werkt Stichting CPNB samen met Afûk door een Friese editie van het Boekenweekgeschenk uit te brengen tijdens de Boekenweek. In 2021 verscheen het Boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets in de vertaling Wat wy seagen.

 

afuk.frl

In 2021 was verzekeringsmaatschappij a.s.r. speciale partner bij De Nationale Voorleesdagen. Als maatschappelijk partner van FC Utrecht vroeg a.s.r. aandacht voor het belang van voorlezen en organiseerde zij digitale boekbesprekingen.

 

asr.nl

Boekhandels Vlaanderen

Boekhandels Vlaanderen

Lees meerLees minder

Boekhandels Vlaanderen volgde in 2021 Boek.be op als partner in de Boekenweek. Deze campagne wordt ook in Vlaanderen georganiseerd en de Vlaamse boekhandels geven net als hun Nederlandse collega’s het Boekenweekgeschenk cadeau aan klanten bij een besteding van € 15 aan boeken. Ook het Boekenweekessay is voor Vlaamse klanten te koop.

 

boekhandelsvlaanderen.be

Bereik generen met lef, dat is Boomerang. In 2020 verwelkomde de CPNB Boomerang als partner in haar missie om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren om te gaan lezen. Boomerang zet zich in door de gedichten bij campagnes zoals het Boekenweekgedicht en het Zomergedicht in 100.000-voud beschikbaar te stellen via hun welbekende kaartenrekken in culturele locaties.

 

cards.boomerang.nl

Vanaf het begin van de pandemie is een brancheoverleg ingesteld met CB, CPNB, KBb en GAU aangevuld met WPG en VBK. Incidenteel werd dit overleg aangevuld met directeuren van Letterenfonds, VOB, NBD Biblion en Stichting lezen. Er was nauw overleg over hoe we de lezer konden blijven bereiken en hoe we organisaties konden helpen. Ook in 2021 heeft dit overleg plaatsgevonden.

 

Vanaf april 2020 bestellen boekhandels de campagne-artikelen van de CPNB via CB Online. Deze overstap is het gebruiksgemak en de efficiency ten goede gekomen. Daarnaast is het CPNB-aanbod van losse campagnematerialen gebundeld in drie standaardpakketten met de best lopende producten van de voorbije jaren. Dit leverde scherpere inkoopprijzen voor de boekhandel op.

 

cb.nl

de Bibliotheek op school

de Bibliotheek op school

Lees meerLees minder

Kinderjury is een van de zes landelijke leesprojecten binnen de Bibliotheek op school primair onderwijs. Daarmee is het een vast onderdeel van deze infrastructuur. Dat betekent dat scholen, waar dit programma actief is en leesconsulenten zijn aangesteld, aandacht besteden aan de campagne en leerkrachten ondersteunen. De Bibliotheek op school ondersteunt daarnaast het educatieve project ‘Eén boek, één klas’ van Nederland Leest Junior.

 

debibliotheekopschool.nl

Leesbevordering is de gezamenlijke missie van de CPNB en DPG Media. Op 6 december 2021 sloten wij een meerjarig partnership met elkaar. DPG Media wordt partner van de Kinderjury en strategisch partner van de Kinderboekenweek. Insteek is om 1) de Kinderboekenweek nog groter, leuker en inspirerender te maken, en 2) ouders, grootouders en verzorgers te gidsen binnen het kinderboekenlandschap.

 

Bestaande acties bleven in 2021 bestaan: het Boekenweekmagazine werd in 2021 voor de vierde keer gemaakt door de redactie van AD. Dagblad Trouw besteedde aandacht aan het Boekenweekgedicht van Babs Gons.

 

dpgmedia.nl

Eenvoudig Communiceren

Eenvoudig Communiceren

Lees meerLees minder

In 2021 is uitgeverij Eenvoudig Communiceren partner bij Nederland Leest. Eenvoudig Communiceren verzorgt de hertaling van het centrale boek in de campagne. Zo verscheen De wandelaar van Adriaan van Dis in makkelijke taal, zodat ook mensen die minder makkelijk lezen, kunnen meedoen met deze landelijke campagne.

 

eenvoudigcommuniceren.nl

Ook in 2021 is JCDecaux mediapartner van de CPNB. De wereldwijde marktleider op het gebied van buitenreclame zet zich belangeloos in om meer bereik en impact te creëren voor de leesbevorderingscampagnes van de CPNB. In augustus hielp JCDecaux door middel van 361 abri’s mee met de promotie van Zomerlezen.

 

jcdecaux.nl

Kinderboekenambassadeur

Lees meerLees minder

Sinds maart 2019 is Manon Sikkel de Kinderboekenambassadeur, de schrijver die het twee jaar lang tot haar taak rekent het belang van lezen door kinderen breed onder de aandacht te brengen. Vanwege de pandemie is het ambassadeurschap met een jaar verlengd. De ambassadeur is aangesteld door Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met De Schrijverscentrale en de CPNB.

 

kinderboekenambassadeur.nl

Kinderboekenmuseum

Kinderboekenmuseum

Lees meerLees minder

In 2021 vierden de Griffels hun 50-jarig jubileum: het Kinderboekenmuseum maakte een installatie waardoor kinderen op speelse wijze ontdekken hoe ze de schrijver kunnen worden van een Griffel-winnend boek. De originele prenten van de winnaars van de Zilveren Penselen én het Gouden Penseel zijn eveneens tijdens de Kinderboekenweek te zien geweest in het museum.

 

kinderboekenmuseum.nl

Koninklijke Bibliotheek

Lees meerLees minder

Naast gewaardeerd partner in de Leescoalitie, gaat de relatie tussen de CPNB en de Koninklijke Bibliotheek (KB) lang terug. Concreet heeft de KB vijf jaar lang de Kinderjury financieel ondersteund. In 2020 is dit in een andere vorm voortgezet: om het digitaal lezen bij kinderen en jongeren te stimuleren wordt aangehaakt bij de Kinderjury en de Boekenweek voor Jongeren. Voor de Top 100 Meest Uitgeleende Boeken levert de KB data op het gebied van e-lending. Samen met Stichting Lezen, CPNB, KVB en Stichting Marktonderzoek Boekenvak is KB opdrachtgever voor de consumentenonderzoeken die GfK vier keer per jaar uitvoert. Daarnaast zijn de data die KB beschikbaar stelt, o.a. via de Bibliotheekmonitor, onontbeerlijk voor de rapportages van de CPNB.

 

www.kb.nl

Stichting CPNB is samen met GAU, KBb, Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds partner in KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform van de boekensector. CPNB en KVB Boekewerk werken vanaf 2021 nauw samen in het samenstellen en presenteren van de jaarcijfers van het boekenvak die samen met de Top 100 jaarlijks in januari bekendgemaakt worden.

 

kvbboekwerk.nl

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband van organisaties die elk vanuit een andere taakstelling bezig zijn met leesbevordering. Dat zijn Stichting Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, VOB, KB, Nederlands Letterenfonds en de CPNB. In 2020 en 2021 liep de actie Lees voort! waarbij grootouders opgeroepen werden tijdens oppasmomenten vaker voor te lezen, hun kleinkind te stimuleren zelf te lezen of met ze naar de boekhandel of bibliotheek te gaan. In oktober 2020 presenteerde de Leescoalitie het manifest Oproep tot een ambitieus leesoffensief, ‘een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult.’

 

Een innovatieve manier om jongeren tussen de 15 en 18 met plezier aan het lezen te krijgen is Readification: een project van de Leescoalitie en Ubisoft, een van ’s werelds grootste gameontwikkelaars, helemaal in het kader van het Leesoffensief. In 2020 werd het startschot gegeven om een prototype te ontwikkelen dat in mei 2021 live is gegaan.

 

leescoalitie.nl

Sinds 2012 is LINDA. gewaardeerd partner voor de promotie van lezen in de zomermaanden. Zij doet dit middels een kortingsvoucher van € 5 op de cover van het populaire magazine LINDA. De eerste jaren ging het om korting op 75 boeken, inmiddels is dit aantal teruggebracht tot het compacte aantal van 25 titels. Vaak was het betreffende zomernummer van LINDA. het bestverkochte tijdschrift van dat jaar.

 

linda.nl

De CPNB en McDonald’s hebben in 2020 de krachten gebundeld om lezen en voorlezen te stimuleren: tijdens de Kinderboekenweek gaf McDonald’s in ieder Happy Meal een leesboekje mee. Sinds vorig jaar konden gasten van de restaurantketen al kiezen tussen een leesboekje of een speeltje als cadeautje bij een Happy Meal. Door tijdens de Kinderboekenweek bij ieder Happy Meal alleen een leesboekje als cadeautje mee te geven, willen McDonald’s en de CPNB het belang van lezen extra onderstrepen. Zo (her)ontdekken meer ouders en kinderen het plezier van lezen.

 

mcdonalds.nl

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Lees meerLees minder

Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei is de CPNB co-uitgever van de jaarlijkse dubbeluitgave met de toespraken voor 4 en 5 mei. In 2021 was dat de 4 mei-voordracht ‘Stemmen uit het diepe’ van Roxane van Iperen en de jaarthematekst ‘Het fundament van vrijheid’ van Daan Roovers.

 

4en5mei.nl

NBD Biblion is overall partner van alle B2B elementen van de CPNB campagnes gericht op leesbevordering. Het betreft geen naamgevend partnerschap, uitgezonderd voor de NBD Biblion Jeugdspecialist van het jaar. Vanaf 2020 bestellen bibliotheken hun CPNB-campagnematerialen bij NBD Biblion. De overstap naar bestellen via de webshop van NBD Biblion en het voeren van standaardpakketten levert bibliotheken een efficiëntieslag op en maakt het mogelijk campagnematerialen voor nog scherpere prijzen aan te bieden.

 

nbdbiblion.nl

Nederlands Letterenfonds

Lees meerLees minder

Vanaf het begin van de pandemie in 2020 is een brancheoverleg ingesteld met CPNB, CB, KBb en GAU aangevuld met WPG en VBK. Incidenteel werd dit overleg aangevuld met directeuren van het Letterenfonds, VOB, NBD Biblion en Stichting lezen. Er was nauw overleg over hoe we de lezer konden blijven bereiken en hoe we organisaties konden helpen.

 

Het Letterenfonds heeft in 2020 en 2021 tijdelijke steun- en stimuleringsregelingen geopend voor auteurs, uitgevers en boekhandel – voor de hele keten die betrokken is bij het maken en het verspreiden van literatuur. Geld hiervoor werd vrijgemaakt uit het bestaande budget van het Letterenfonds en later aangevuld met overheidsgelden. Het fonds droeg ook ruimhartig bij aan de collectieve campagne #steunjeboekhandel begin 2021.

 

Het Letterenfonds maakt al sinds het begin van de Boekenweek van Jongeren deze campagne mede mogelijk. In 2020 en 2021 heeft het Letterenfonds eenmalig extra bijgedragen aan educatie rondom de Kinderjury. Daarnaast heeft het Letterenfonds de pilot Readification (2021) mede gefinancierd.

 

letterenfonds.nl

NS draagt lezen een warm hart toe, want reizen met de trein is tijd voor jezelf, tijd om te lezen. NS is daarom al sinds 2001 trotse partner van de CPNB. NS sponsort jaarlijks drie campagnes, vanaf 2019 onder de noemer ‘Treinlezer’: Boekenweek, Kinderboekenweek en NS Publieksprijs.

 

Vanwege de pandemie kon de traditionele Boekenweekactie ‘gratis reizen met het Boekenweekgeschenk’ in 2020 en 2021 helaas niet doorgaan. Het fysieke evenement NS Kinderboekenruil tijdens de Kinderboekenweek werd vervangen door voorleesvideo’s met voorleesconducteur John Piqué als boegbeeld. Ook lazen conducteurs, machinisten en servicemedewerkers van NS voor aan basisschoolkinderen. Voor de NS Publieksprijs activeerde NS haar reizigers met het uitdelen van miniboekjes met leesfragmenten in de trein en op Instagram. Leden van de NS Leesclub deelden hun leeservaringen met de rest van Nederland.

 

ns.nl/treinlezer

Al geruime tijd doet Passend Lezen jaarlijks actief mee aan de campagnes van de CPNB. Zij promoot deze ook zeer actief onder haar klanten. Deze bibliotheek voor mensen met een leesbeperking biedt de geschenken die horen bij de CPNB-campagnes in aangepaste vorm aan.

 

passendlezen.nl

Squla is het online oefenprogramma voor kinderen in groep 1 t/m 8. Het bestaat uit quizzen en spelletjes die kinderen in de klas en thuis kunnen doen. Op een leuke manier leren, dat is de kern. Squla is partner van de Kinderboekenweek en De Nationale Voorleesdagen. Met Squla bereiken we in de 300.000 kinderen zonder betaald abonnement in de klas en 185.000 kinderen met abonnement thuis, aangevuld met zo’n 10.000 ouders en leerkrachten via mailingen.

 

squla.nl

Stichting De Best Verzorgde Boeken

Lees meerLees minder

De CPNB en stichting De Best Verzorgde Boeken waren decennialang nauw met elkaar verbonden, op inhoudelijk vlak maar ook in organisatorische zin. Sinds oktober 2020 zijn beide stichtingen ontvlochten waardoor beide instellingen zich autonoom op hun eigen missie kunnen richten.

 

debestverzorgdeboeken.nl

Stichting Lezen

Lees meerLees minder

De samenwerking tussen de CPNB en Stichting Lezen gaat ver terug. Sinds 2003 besteedt Stichting Lezen de organisatie van De Nationale Voorleesdagen uit aan de CPNB; in nauwe samenwerking wordt de invulling bepaald. Stichting Lezen is ook inhoudelijk partner bij de Boekenweek van Jongeren, Nederland Leest Junior, de Kinderjury en de BoekenBoost.

 

Eén keer per jaar worden door middel van de KinderboekenGids alle kinderboekencampagnes van de CPNB en Stichting Lezen aangeboden aan alle lagere scholen. Het gaat om De Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek, Kinderjury, Nederland Leest Junior en De Nationale Voorleeswedstrijd. De KinderboekenGids bevat bovendien de nodige inzichten over leesonderwijs uit onderzoek van Stichting Lezen: inspiratie voor leerkrachten en extra stimulans om mee te doen.

 

lezen.nl

Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds

Lees meerLees minder

Poëzie wordt een zeer warm hart toegedragen door het Van Beuningen/Peterich-fonds. Jarenlang ondersteunde het fonds de Poëzieweek, die in 2020 voor het laatst door de CPNB werd georganiseerd. Tegelijkertijd besloot de CPNB aan poëzie geen aparte campagne te wijden maar het hele jaar door aandacht voor poëzie te vragen in de bestaande CPNB-campagnes. Dit gebeurde al in de Boekenweek en daar kwamen in 2020 Zomerlezen en de Kinderboekenweek bij. Mogelijk gemaakt door het Van Beuningen/Peterich-fonds.

VriendenLoterij

Lees meerLees minder

Een lot uit de loterij wonnen Stichting CPNB en Stichting Lezen op 6 februari 2019 met de cheque van € 500.000 uit handen van VriendenLoterij-ambassadeur Johnny de Mol. Deelnemers aan de VriendenLoterij maken daarmee De Nationale BoekenBoost mogelijk. Dit nieuwe initiatief heeft als doel om het leesplezier van de schoolgaande jeugd tot achttien jaar een positieve boost te geven door middel van veel extra boeken in de klas. De Nationale BoekenBoost vergroot daardoor de impact van bestaande leesbevorderingscampagnes voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, zoals De Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Boekenweek van Jongeren. BoekenBoost loopt tot en met de Boekenweek van Jongeren in 2022.

 

vriendenloterij.nl

Met dank aan

De CPNB dankt de volgende partners voor hun financiële bijdrage aan één of meerdere campagnes:

Partners in onderwijs

In 2021 bereikte de CPNB kinderen en jongeren met de volgende campagnes en educatiepartners:

De Nationale Voorleesdagen | 0-6 jaar

Kinderboekenweek | 0-12 jaar

Kinderjury - lezersprijs van de Kinderboekenweek | 6-12 jaar

Nederland Leest Junior | 10-14 jaar

Boekenweek van Jongeren | 15-18 jaar

Bestuur, bureau, financiën

Organisatie

Stichting CPNB is het marketingcommunicatiebureau van het boekenvak. Hoe zijn bestuur, bureau en financiën georganiseerd om deze taak uit te voeren?

Organisatie

Bestuur

Op 1 oktober 2021 zijn zowel Erno de Groot als Erna Staal wegens aflopen van zittingstermijnen uitgetreden als bestuurder. Na het aftreden van Erna Staal als voorzitter was Maaike le Noble tot 31 december 2021 voorzitter ad interim tot de aanstelling van Hans Willem Cortenraad als voorzitter van het bestuur en per 1 juli 2022 van de nieuwe Raad van Toezicht.

Het bestuur vergaderde in 2021 negen keer. Er vonden zes reguliere bestuursvergaderingen plaats op 9

februari, 26 maart, 12 mei, 22 juni, 29 september en 13 december. De drie convenantpartners GAU (Groep Algemene Uitgevers), KBb (Koninklijke Boekverkopersbond) en VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) kwamen drie keer extra bijeen i.v.m. het nieuwe convenant en de nieuwe governance van de CPNB, op 7 juli, 25 augustus en 15 november.

Op 21 juni 2022 werd een nieuw convenant getekend en per 1 juli 2022 trad de nieuwe governance in werking. CPNB heeft vanaf dit moment een Raad van Toezicht met drie leden voorgedragen door elke convenantpartner en drie onafhankelijke leden waaronder de voorzitter. De directeur is vanaf dat moment directeur-bestuurder.

Het bestuur van de CPNB per 31 december 2021:

 • Hans Willem Cortenraad (onafhankelijk voorzitter)
 • Mark Beumer (directeur uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam).
 • Maaike le Noble (vicevoorzitter, uitgever Meulenhoff Boekerij, Amsterdam)
 • Margreet Plukker (directeur boekhandel Plukker, Schagen)
 • Annet Scheermeijer (penningmeester, directeur lezen & leren bol.com, Utrecht)

Organisatie

Bureau

In 2021 bestond de organisatiestructuur uit vier teams: Lezerscommunity (Hebban), Marketing, Publiciteit & Corporate Communicatie, Programmering, Projecten en Onderwijs. Daarnaast waren er vier stafteams (Fondsen- en sponsorwerving, Finance & Control, HRM en Office) die samen met de managers van de vier teams aan de directeur rapporteren. De vier managers vormen samen het dagelijks MT.

Sinds 2018 is er een personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief. De PVT-leden worden gekozen door werknemers, de PVT overlegt periodiek met de directie over de gang van zaken binnen de CPNB, zij heeft advies- of instemmingsrecht en is bedoeld om personeel beter bij interne besluitvoering te betrekken. Er is een door het Bestuur vastgesteld PVT Reglement.

In 2021 bood de CPNB werkgelegenheid aan gemiddeld 27,8 fte (in 2020 29,0 fte), zijnde 44 medewerkers, waarvan 19 parttimers. 17 medewerkers verlieten de CPNB, er kwamen 13 nieuwe medewerkers in dienst. Deze aantallen zijn hoog omdat er verschillende medewerkers voor korte termijn zijn aangesteld om tijdelijke posities op te vullen. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers was in 2021 41 jaar (in 2020 42 jaar).

Op 31 december 2021 hadden 14 personen een dienstverband voor onbepaalde tijd en 13 personen voor bepaalde tijd. Daarnaast zijn er enkele zzp’ers werkzaam en zijn er verschillende stageplaatsen.

Medewerkers

Per 1 juli 2022 bestaat het bureau van Stichting CPNB uit de volgende medewerkers:

Directie

 • Eveline Aendekerk

  directeur

Finance & Control

 • Martijn Kager

  controller (freelance)

 • Mignon Visser

  financieel administratief medewerker

Fondsen- en sponsorwerving

 • Esther Scholten

  fondsenwerving & projectmanagement (freelance)

 • Arthur Hoogendijk

  business development (freelance)

HRM

 • Marlies Tan

  hr-manager (extern voor 0,2 fte)

Office

 • Natasja Molenkamp

  officemanager

 • Lerice Roosenhoff & Yoshi

  directieassistent & kantoorhond

Lezerscommunity

 • Sander Verheijen

  manager Lezerscommunity / hoofdredacteur Hebban

 • Lindy de Jong

  senior redacteur Hebban

 • Debbie van der Zande

  community manager Hebban (freelance)

 • Anouk van der Zee

  redacteur Hebban

 • Martijn Lindeboom

  redacteur Hebban (freelance)

Marketing

 • Marion Boxum

  hoofd Marketing

 • Monique van Griethuijsen

  marketeer

 • Sharon Verdam

  marketeer

 • Floor Boonstra

  online marketeer

 • Mariam Schelvis

  online marketeer

 • Bauke Hondema

  medewerker inkoop en productie

 • Anne Rasmussen

  coördinator klantenservice en bestellingen

 • Tessa Walta

  accountmanager verkoop binnendienst

 • Joris de Bruin

  analist

 • Linda Veenendaal

  manager partnerships

 • Bente Blom

  commercieel medewerker

Publiciteit & Communicatie

 • Job Jan Altena

  hoofd Publiciteit

 • Marloes Derks

  persvoorlichter/pr-adviseur

 • Rozemarijn Visser

  persvoorlichter/pr-adviseur

 • Mark Hemels

  communicatieadviseur en eindredacteur

 • Josephine Willems

  medewerker communicatie

Programmering, Projecten & Onderwijs

 • Sharon Ullers

  manager Programmering & Projecten

 • Johan Kuiper

  programmeur

 • Pauline Sparreboom

  programmeur

 • Inge Mathijssen

  evenementenproducent

 • Anne-Loes Boon

  projectleider

 • Mascha Ravelli

  projectleider

 • Roos de Ridder

  programmamanager onderwijs

 • Janneke Siebelink

  coördinator Jury’s & Comités (freelance)

Organisatie

Financiën

De CPNB is een stichting zonder winstoogmerk. De gelden die zij ontvangt, worden alle aangewend ten dienste van haar missie. De CPNB heeft een kleine reserve die is vastgesteld door het bestuur. Het jaarlijkse budget (inkomsten en uitgaven) van de CPNB ligt rond de 6 miljoen euro.

Inkomsten

Waar komt het budget van de CPNB vandaan? Er zijn drie stromen van inkomsten:

Vaste bijdrage van convenantpartners (20%)

De drie partners die aan de basis staan van de CPNB (respectievelijk de GAU, de KBb en de VOB) hebben zich via een convenant aan de CPNB verbonden. Zij betalen jaarlijks een vaste bijdrage; in 2021 goed voor 20% van het budget.

Campagneopbrengsten (61%)

Boekhandels, bibliotheken, uitgeverijen en scholen kunnen meedoen aan de campagnes en activiteiten van de CPNB door de aanschaf van uitgaven, promotiematerialen, lespakketten of de aanmelding voor prijzen en tiplijsten. Daarnaast vallen specifieke bijdragen van fondsen en instellingen aan campagnes onder deze opbrengstenstroom. Deze redelijk stabiele stroom van inkomsten was ook in 2021 goed voor 61% van het budget.

Sponsoring & overige baten (19%)

Noodzakelijke versterking van de CPNB-activiteiten wordt verworven door sponsorbijdragen. Net als in 2020 is het dit jaar door Corona niet gelukt om het sponsortarget te realiseren. Het sponsorbeleid is in 2021 herzien en er is een externe sponsorwerver gestart. Een overzicht van partners en sponsors vind je onder Samenwerkingen.

Overige baten betreft loonkostensubsidie van de NOW-regeling waarvan de CPNB gebruikmaakte.

Uitgaven

Waar geeft de CPNB het budget aan uit? Er zijn drie kostenstromen:

Campagnekosten (56%)

Het grootste deel van de kosten bedragen de out-of-pocket campagnekosten, alle kosten die de CPNB maakt voor de productie van promotiematerialen, organisatie van evenementen en media.

Personeel (35%)

De personele kosten bedragen ongeveer een derde van de begroting en bestaan naast salarissen en pensioenen onder meer uit externe inhuur. Deze kostenpost is over de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven.

Organisatiekosten (9%)

Organisatiekosten betreffen afschrijvingen, huur, IT-kosten, voorzieningen voor debiteuren en overige algemene kosten. De CPNB heeft over de laatste jaren een gemiddelde overhead van rond de 11%. De organisatiekosten zijn in 2021 lager dan begroot, voornamelijk door lagere uitgaven aan reis- en representatiekosten.

Organisatie

Nevenfuncties

Eveline Aendekerk

 • voorzitter raad van toezicht Cinekid
 • lid raad van toezicht De Kleine Komedie
 • lid raad van toezicht JINC
 • lid bestuur Stichting De Best verzorgde Boeken
 • lid raad van advies KVB

Johan Kuiper

 • voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Harry Mulisch Huis
 • voorzitter Stichting Resolution Magazine
 • auteur Uitgeverij De Bezige Bij

Martijn Lindeboom

 • auteur uitgeverijen Luitingh-Sijthoff, Atlas Contact, Passage, Van Oorschot (Tirade) en Singel (De Revisor)
 • samensteller en auteur Uitgeverij De Geus
 • voorzitter Stichting ter bevordering van het fantastische genre
 • schrijfdocent Schrijversacademie
 • auteursscout African Literary Agency

Esther Scholten

 • lid bestuur Vrienden van Meermanno | Huis van het Boek
 • lid bestuur De Gijselaar-Hintzenfonds
 • directeur Stichting De Best Verzorgde Boeken

Janneke Siebelink

 • lid raad van advies Letterenfonds Digitale innovatieve projecten
 • columnist Libelle
 • auteur Ambo|Anthos Uitgevers / Schönbach literair agentschap
 • content ambassadeur platform Fluister

Sander Verheijen

 • auteur Uitgeverij Volt

Debbie van der Zande

 • lid boekenpanel Mezza
 • auteursscout African Literary Agency

Colofon

Tekst

Eveline Aendekerk

Joris de Bruin

Mark Hemels

Esther Scholten

Redactie

Mark Hemels

Vormgeving

Fotografie

 • Jelmer de Haas
 • Julie Hrudova
 • Anne-Marie van Noortwijk
 • Maaike Poelen
 • Maikel Thijssen
 • Jan Reinier van der Vliet
 • Janiek Dam
 • Janus van den Eijnden
 • Chris van Houts
 • Bill Waters